Jure GRILJC - zbiratelj

Knjiga gostov |Domov
Uniforma | Položajne oznake | Znaki in simboli | Vozila | Plovila | Helikopterji
Našitki - Slovenija | Našitki - tuji | Kape in uniforme | Značke | Ostalo
Menjam | Iščem |
Zunanja podoba slovenske policije | Preiskava stanovanja in drugih prostorov
Poštni naslov | Elektronska pošta | Telefon |
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

POLICIJSKE INSIGNIJE

Uniforma
 

a

Začetek devetdesetih let je z demokratizacijo in samostojnostjo prinesel tudi temeljito zunanjo preobrazbo slovenske policije, od uniforme, simbolov do nazivov. Pri njenem oblikovanju so upoštevali izkušnje in pripombe iz prakse, predloge delavcev, nasvete zunanjih strokovnjakov, standarde in uniforme evropskih policij. Tako je 1992 slovenska policija dobila uniformo, ki je ustrezala naravi njenega dela in zahtevam varstva pri delu.

Leta 2000 je vladna uredba na novo podrobno opredelila uniformo, položajne oznake in simbole. Uniforma se po obliki ni veliko spremenila, toda potrebni sta bili njena posodobitev in dopolnitev, tako zaradi novih materialov kot zaradi prilagoditve naravi dela: na morju, v gorah ... Z njo pa se je slovenska policija po estetskih in funkcionalnih merilih približala tudi videzu policistov drugih evropskih držav. Iz več razlogov (zakonske in organizacijske spremembe, materialno-tehnični razvoj, praktičnost in racionalnost idr.) se je uniforma leta 2006 z novo uredbo spet malenkost spremenila. Z ukinjanjem nekaterih delov uniforme in uvajanjem novih so bili nadomeščeni in izločeni deli, ki več ne ustrezajo svojemu namenu.

Policijska uniforma je zimska, poletna, delovna in slovesna, vsaka s svojimi specialnimi kosi oblačil in pokrival. Za opravljanje določenih nalog policisti nosijo tudi posebne uniforme, kot so maskirna, smučarska, letalska, uniformo policista motorista oziroma konjenika, uniformo za opravljanje nalog na vodnih plovilih …, ali uniformo le dopolnijo z dopolnilno opremo. Minister pa lahko na predlog generalnega direktorja predpiše druge posebne uniforme ali druge dopolnilne dele uniforme.

V zadnjih letih se je povečal sprejem policistk v policiji. Ker opravljajo enake naloge kot policisti, se je pokazalo, da so nekateri deli uniforme, ki so bili uvedeni posebej za policistke, neprimerni. Zato policistke pri vsakdanjem delu ne nosijo več kril, ampak hlače, enako kot policisti pa bodo nosile tudi kapo s ščitnikom in čepico. Klobuk in krilo bosta za policistke ostala le še pri slovesni uniformi. Uvedena je tudi večja barvna enotnost posameznih delov uniforme, saj so se nekateri deli uniforme v preteklosti preveč razlikovali po barva.

aV policiji se ob novih oblikah dela pojavljajo tudi potrebe po novih vrstah uniforme (zato je zdaj posebej uzakonjena kolesarska uniforma) in po ukinitvi ali bistvenem zmanjšanju nabave nekaterih nefunkcionalnih delov uniforme (dežni plašč, prehodno–zimski plašč, usnjen jopič).

Več sprememb je bila deležna uniforma specialne enote. Visoka raven strokovnosti in tudi varnosti pri opravljanju nalog zahteva vrhunsko usposabljanje in izpopolnjevanje ter tudi vrhunsko osebno in zaščitno opremo. V skladu s tehnološkim razvojem in prizadevanji za zagotovitev standardov, ki so primerljivi tudi s tujimi policijami, so se uniforma specialne enote in položajne oznake deloma spremenile (drugačne barve zaradi posebnosti nalog).

Uvedeno je tudi obvezno nošenje identifikacijske oznake policista nad desnim žepom, namesto množice simbolov dejavnosti in specialnosti, ki jih je opredeljevala prejšnja uredba in jih poleg uniformirane policije uporabljajo predvsem neuniformirani policisti in drugi delavci policije, pa so odslej na uniformi samo znaki uniformirane policije. Poleg teh bo ostal le še znak specialne enote, katere policisti nosijo tudi drugačno uniformo, tako po posameznih delih uniforme kot po barvi, kroju in materialu, skratka, celostna podoba policistov v specialni enoti se razlikuje od drugih uniformiranih policistov. 

O Meni | Pravno obvestilo | Kontakt | ©2006 Vsebina je v lasti avtorja